Refleksion – til eftertanke

Faglige citater til livsinspiration

”Selv den længste rejse begynder med det første skridt”
(kin.ordsprog/Berg & Szabò)

”Hvis du vil være hurtig, så gå langsomt frem”
(Lao Tzu)

”Livet er ikke, som man har levet det, men som man erindrer det, og hvordan man erindrer det for at fortælle om det”
(Gabriel Garcia Márquez)

‘Livet er ikke det vi lever; det er hvad vi forestiller os at leve’.
(Pascal Mercier)

”Den, der er anderledes end mig, skader mig ikke, men beriger mig”
(Antoine de Saint-Exupéry)

”Mennesket er ikke andet endet netværk af relationer”
(Antoine De Saint-Exupery)

For at kunne have nye og uvante tanker, må der være plads til det velkendte”
(Gregory Bateson)

”Betydningen af en given type handling eller lydforandrer sig afhængig af konteksten”
(Gregory Bateson)

“Al erfaring er subjektiv”
(Gregory Bateson)

“Al forandring kan forstås som et forsøg på at opretholde konstans, og al stabilitet opretholdes gennem ændring”
(Gregory Bateson)

“Information består af forskelle, der gør en forskel”
(Gregory Bateson)

”Når jeg har sagt, hvad jeg tænker,så kan jeg tænke over, hvad jeg har sagt”
(Gregory Bateson)

”Alle beskrivelser er baseret på teorier om hvordan beskrivelser laves. Man kan ikke påstå ikke at have en erkendelsesteori (epistemologi). Dem der gør det har slet og ret en dårlig erkendelsesteori. Og enhver beskrivelse er baseret på og indeholder indirekte, en teori om hvordan man beskriver” (Gregory Bateson)

“Hvis du ønsker at forstå..,lær dig at handle”
(Heinz von Foerster )

„Al adfærd (…) er kommunikationog al kommunikation (…) påvirker adfærd”
(Watzlawick et al.:1967)

“… sandhed er ikke født og den kan heller ikke findes inde i hovedet på den enkelte. Sandheden fødes mellem mennesker som sammen søger sandheden, i processen af dialogisk interaktion.”
(Mikhail Bakhthin)

”Enhver fortælling er en vilkår meningsudskrivning fra hukommelsens strøm, hvor man belyser nogen episoder og ser bort fra andre, det vil sige at enhver fortælling er fortolkende”
(Jerome Bruner)

”Når vi træder ind i menneskelivet,er det, som om vi går på scenen midt i et spil,der allerede er i fuld gang – ”.
(Jerome Bruner)

”At fortælle er lige så meget en del af den menneskelige natur, som blodets cirkulation”
(A.S. Byatt)

Kommunikationen er en proces, hvor man deler erfaring, så det, man deler, bliver fælleseje.
(John Dewey)

”Viden er ikke noget mennesker besidder i deres hoveder, men snarere noget mennesker gør sammen”
(Kenneth J. Gergen)

”There is a crack in everything –
that’s how the light gets in.”

(Leonard Cohen)

“Virkeligheden er sand for os alle,
men forskellig for enhver.”

(Marcel Proust)

”Mit sprogs grænser
betyder min verdens grænser”

(Ludwig Wittgenstein)

”Erkendelse er i sidste instans baseret på anerkendelse”
(Ludwig Wittgenstein)

”The more you are a true beliver,
the more violence you create”.

(Humberto Maturana)

”Hvorledes skal den enkelte forstå sig selv under tvangen om at skulle skænke tillid uden at kunne yde og kontrollere tilliden selv”.
(Niklas Luhmann)

”The more you are a true beliver,
the more violence you create”.(Humberto Maturana)

”Hvorledes skal den enkelte forstå sig selv under tvangen om at skulle skænke tillid uden at kunne yde og kontrollere tilliden selv”.
(Niklas Luhmann)

“Det interessante er, at når man taler længe nok om noget, vil det efterhånden blive til virkelighed”.
(Tom Andersen)

”Alt, som kan internaliseres,
kan eksternaliseres“

(David Epston)

“Personen er ikke problemet,
problemet er problemet.”

(Michael White)

“Det er som regel aldrig problemet,
der er problemet, men det er måden,
man tænker om problemet, der er problemet”.

(Michael White)

Lad os se, hvordan vi kan genfortælle det på en måde, der lader dig forstå dine nuværende vanskeligheders oprindelse, mening og betydning og gøre det på en måde, som gør en forandring tænkelig og opnåelig”
(Roy Schafer)

”Jeg kan ikke forestille mig den menneskelige eksistens og den nødvendige kamp for at gøre den bedre, hvis der ikke findes håb og drøm. Håbet er en nødvendighed. Håbløshed er håb uden adresse”
(Paulo Freire)

“Ingenting er så praktisk som en god teori”.
(Kurt Lewin)

”Relationen skaber konteksten for læring”
(Daniel Stern)

“De fleste mennesker lytter ikke med den hensigt at forstå, de lytter kun for at kunne svare”
(Stephen Covey)

”Den type spørgsmål,
som han vælger at stille,
afhænger af hvilke slags svar han gerne vil høre”

(Karl Tomm)


“Nysgerrighed fører til udforskning
og til fund af alternative synsvinkler og handlinger, og nye handlemuligheder og synspunkter afføder nysgerrighed”

(Gianfranco Cecchin)


”De spørgsmål, vi stiller,
åbner for én verden og lukker for en anden”.

(Peter Lang)

“Hvis det du gør, ikke virker,
så find på noget andet”

(Steve de Shazer)

”If you change the name,
you change the game”

(Ben Furman)

“Virkeligheden er sand for os alle,
men forskellig for enhver”

(Marcel Proust)

”Det hele kommer an på det øre, du hører med”
(Jacques Derrida)

“Det er vores teorier (begreber),
der bestemmer, hvad vi ser”

(Albert Einstein)

”Hvis mennesker definerer situationen som virkelig, er den virkelig i sine konsekvenser”
(William Thomas)

”Det er ikke verden i sig selv,
som bestemmer menneskets handlinger,
men den måde, hvorpå verden opfattes”.

(Leon Festinger)

”Problemet bliver som en plet på et rent vindue.
Selvom der er en stor verden udenfor, ser man kun pletten, når man først er begyndt at koncentrere sig om den”.

(Molnar & Lindquist)

“Ordet skaber
hvad det benævner”

(Grundtvig)

”Enhver hører kun,
hvad han forstår”

(Goethe)

”I teorien er jeg pessimist,
i praksis optimist”

(Antonio Gramsci)

”Problemer har der været nok af i mit liv.
Men de fleste af dem blev ikke til noget”

(Mark Twain)

“There are only two ways to live.
One is as though nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracle.”

(Albert Einstein)


”Håb er et valg
ikke en følelse”

(Bliss Browne)


”Tanker er som briller, hvor igennem vi ser vores verden”

(Steven C. Hayes)

”Be not affraid of Life.
Believe that life is worth living,
and your belief will help you create the fact”

(William James)

Kontakt mig