Erhvervspsykologi

Jeg har specialiseret mig i at bringe psykologien i praktisk anvendelse i erhvervslivet, og mit erhvervspsykologiske arbejde omfatter alle de organisatoriske processer, hvor mennesker indgår.
Mit arbejde er baseret på min faglighed som psykolog og jeg anvender både kliniske/terapeutiske arbejdsmetoder, der retter sig mod mennesker, der er ramt af stress eller med personlige udfordringer, samt arbejds- og organisationspsykologiske metoder, der retter sig mod udvikling af mennesker i deres virke på arbejdspladsen.

Er særlig optaget af de mange modsætninger og paradokser, som det enkelte menneske skal håndtere i arbejdslivet og hvordan det er muligt at balancere i det moderne arbejdsliv med en stigende social og opgavemæssig kompleksitet og stor forandringshastighed.
I mit arbejde understøtter jeg virksomhed som den enkelte leder i at skabe balance mellem: at skabe resultater, innovation og trivsel. Omdrejningspunktet er hvordan organisationen bringer medarbejdernes styrker og ressourcer optimalt i spil og opnår succes og vækst både menneskeligt og forretningsmæssigt.

Kontakt mig