Arbejdsmetoder

Ydelsen bliver altid skræddersyet, så den passer til problemstilling, behov og mål samt organisationskultur.

Har fokus på involverende processer fra start til slut for at skabe ejerskab for både problem og løsning og vejen til at reelle ændringer bliver kortere.
Tilstræber at der i udviklingsprocesser skabes en organisatorisk forankring og sker en omsætning til konkrete handlinger og læring med varig effekt.

I fht. ledelsesudvikling arbejder jeg primært ud fra et ressourceorienteret og systemisk grundlag i kombination med nyere paradoks- og kompleksitetsteoretiske tilgange. Inddrager ny ledelsespsykologi og har fokus på at understøtte den enkelte leder i at udvikle den personlige gennemslagskraft. Har undervist flere hundrede ledere på DOL, DIPLOM og Master in Public Governance omkring ”Det personlige lederskab” og ”Kommunikation”.
I individuelle stresssamtaler arbejder jeg ud fra nyeste viden indenfor stressforskning og evidensbaseret metoder, der har vist effekt i forhold til at få mennesker tilbage til deres normale tilstand. Her inddrager jeg kognitive, systemiske og narrative metoder, men de enkelte værktøjer og redskaber vil altid tage afsæt i den enkeltes behov. Er uddannet systemisk coach og har 2-årig kognitiv efteruddannelse.
Jeg tilstræber en respektfuld dialog med alle parter i opgaven, og at møde den enkelte kunde i øjenhøjde.

Kontakt mig