Erfaring og kompetencer

Jeg har mere end 15 års erfaring som psykolog. Er autoriseret af Dansk Psykolognævn, og har en specialistuddannelse i Arbejds- og organisationspsykologi.

Jeg har undervist på adskillige lederuddannelser omkring det personlige
lederskab og kommunikation. Holdt kurser og workshops om udvikling af professionelle samtaler, samarbejdsrelationer og trivsel i arbejdslivet i offentlige og private virksomheder.

Har haft over 500 mennesker i individuelle samtaleforløb og er forfatter til en række publikationer. Tidligere har jeg bla. i gennem mange år arbejdet som Chefkonsulent i International virksomhed og i HR, hvor jeg har erfaring med udvikling af trivselspolitik og implementeringsstrategier.
Jeg er drevet af en passion om at hjælpe mennesker til at opnå højere livskvalitet og virksomheder med at øge arbejdsglæden og forebygge stress. Har fokus på at skabe konkrete indsigter og handlinger for at udvikle ny hverdag både for organisationer og personer.

Jeg har specialiseret mig i et kombinere min kliniske erfaring med det erhvervspsykologiske område og har fokus på hvordan man forvalter de menneskelige ressourcer i arbejdet og balancerer mellem arbejde og fritid.
I min praksis er jeg optaget af at integrere nyeste evidensbaseret stressforskning i kombination med både klassisk og nyeste erhvervspsykologisk indsigt og metoder.

I mine udviklingsforløb har jeg altid et særligt blik for den sociale-, opgavemæssige- og organisatoriske kompleksitet mhp. at understøtte den enkeltes handlekraft og styrke kvaliteten af samarbejdsrelationer i samspil med den organisatoriske kontekst.
Medlem af Psykologiuddannelsernes censorkorps, Organisationspsykologisk og Psykoterapeutisk Selskab
Medlem af Dansk Psykologforening og er certificeret i en række psykologiske tests.

Jeg følger de etiske retningslinjer for nordiske psykologer. Jeg har tavshedspligt og alle oplysninger behandles fortroligt.

Kontakt mig