Har du brug for at få styr på en stresset hverdag?

Stressbehandling – At få skabt ro, modtage viden om stress og konkrete redskaber
Jeg har specialiseret mig i samtaler og rådgivning i forbindelse med stress og stressrelaterede problemer og tilbyder stresscoaching til medarbejdere og ledere, der er sygemeldt med stress, eller som gennem længere tid har haft mange stress symptomer.
Stress er en belastning i kroppen som kan give udslag både fysisk og psykisk. Alle kan opleve at være stresset og den er med til at mobilisere ressourcer til at kunne klare pressede /belastende opgaver.
Stress er derfor en naturlig del af vores overlevelsesmønster som vi alle besidder. Stressen bliver først problematisk når den sætter sig fast, og man oplever at have mistet overblikket, er træt og mangler overskud.
Jo længere tid du har været stresset des større konsekvenser kan det have for dig og dine omgivelser. Derfor er det vigtigt at handle på det og der bliver gjort noget ved det.

I et stressforløb vil du bla. få hjælp til:

• At identificere personlige og arbejdsmæssige situationer, der skaber stress og forstå hvad stressen er udtryk for.
• Få viden om årsager til stress, hvad den gør ved dig og hvordan den vedligeholdes
• Få redskaber allerede fra start, der brugt over tid, vil reducere dine stress symptomer
• Få støtte i at skabe en struktur, der giver dig mest muligt ro
• Få forskellige øvelser i at håndtere negative tanker og følelser
• Få metoder til at skabe balance i dit liv
• Få indsigt i hvordan du kan forebygge at du havner i samme situation igen
• Få hjælp til at lave en god opstartsplan, hvis du er sygemeldt
• Få rådgivning omkring kommunikation med din arbejdsgiver og din partner/familie

Målet med forløbet er at du finder energien og overskuddet igen, og at du kan genkende stress når den opstår og at du bliver i stand til at forebygge og håndtere stress på en hensigtsmæssig måde. Derfor arbejder vi undervejs også med afklaring af hvilke forandringer eller justeringer du ønsker at foretage dig på længere sigt, arbejdsmæssigt- og/eller privat og hvordan du kan fastholde nye stress-reducerende vaner der skaber et liv med øget arbejdsglæde og livskvalitet

Min tilgang til samtalerne: Forløbet er baseret på principper fra den kognitive tilgang og evidensbaseret metoder, som har vist effekt i forhold til at få mennesker tilbage til sin ”normale” tilstand samt at komme i arbejde igen. I forløbet lægges der vægt på at give konkret vejledning og støtte med nænsomhed og ekspertise og at hele oplevelsen munder ud i en større bevidsthed, selvindsigt, at kunne sætte grænser og evne til at skabe rum i livet.

Kontakt mig