Intervention

Stresscoaching, Ledercoaching, karrierecoaching.

Jeg har gennem tiden haft over 500 coachings- og sparingssamtaler med både ledere og medarbejdere

Metodemæssigt er jeg stærkt inspireret af den systemiske, ressourceorienteret tankegang og nyere paradoks- kompleksitetsteori.

Jeg tilbyder ydelser indenfor:

• Prioritering af egen trivsel /- stresshåndtering
• Job/karriereafklaring i forbindelse med fx organisatoriske ændringer og forandringsprocesser
• Personlig udvikling med afsæt i livs – og arbejdsværdier. Dilemmaer, valg og kardinalpunkter i livet
• Det personlige lederskab og ledelsesopgaven med afsæt i udfordringer, paradokser og muligheder mhp. på at øge handlekraft i en stigende opgavemæssig, social og organisatorisk kompleksitet

Fundamentet for min coachingpraksis er følgende principper:
• anerkendelse og ”møde i øjenhøjde”
• tæt relation til praksis og konkrete arbejdssituationer/udfordringer,
• etablering af refleksionsrum med en tilpas balance mellem at understøtte og udfordre
• menneske og organisatorisk kontekst i dynamisk samspil
• undersøgelse af flere perspektiver som grundlag for handlemuligheder, valg og beslutninger.

Typiske formål med individuel coaching:
• At få hjælp til øget klarhed og indsigt
• At fokusere på, hvilke mål den coachede kan og vil nå
• At blive klar over hvilke handlinger der er hensigtsmæssige for at nå målene
• Få hjælp til at holde fokus på både kort- og langsigtede strategier
• Få hjælp til at afdække dilemmaer, barrierer og udviklingsområder
• Få hjælp til at sætte egne ressourcer og styrker i spil på nye måder

Kontakt mig